Bescherming persoonsgegevens (privacy)

http://www.Salontafelonline.com neemt de privacy van persoonsgegevens zeer serieus. www.Salontafelonline.com zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor toezending van de wekelijkse nieuwsbrieven, mits dit van toepassing is. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u zich uitschrijven door een e-mail te sturen naar www.Salontafelonline.com Daarnaast kunnen uw gegevens als basis dienen voor onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van onze dienstverlening. De persoonsgegevens worden in dit kader geanonimiseerd en zijn dan niet meer herleidbaar tot een individuele persoon. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming.

Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer wordt beschouwd als een essentiƫle voorwaarde voor een menswaardig bestaan en als een van de grondslagen van onze rechtsorde. Eenieder heeft recht op bescherming tegen de ongebreidelde vergaring, bewerking en verspreiding van zijn persoonsgegevens.

De inhoud van deze pagina kan zonder aankondiging wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig deze informatie zodat u onze website steeds gebruikt onder aanvaarding van de meest actuele privacy regels. Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer wordt beschouwd als een essentiƫle voorwaarde voor een menswaardig bestaan en als een van de grondslagen van onze rechtsorde. Eenieder heeft recht op bescherming tegen de ongebreidelde vergaring, bewerking en verspreiding van zijn persoonsgegevens.

www.Salontafelonline.com onderschrijft bovenstaande stelling van het College Bescherming Persoonsgegevens, verantwoordelijk voor onafhankelijke naleving van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. In de Wet Bescherming Persoonsgegevens is bepaald dat persoonsgegevens uitsluitend voor welbepaalde doelen mogen worden verwerkt.

www.Salontafelonline.com gebruikt de door u verstrekte persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

ten behoeve van de voorbereiding en uitvoering van overeenkomsten tussen u en www.Salontafelonline.com (bijvoorbeeld bij abonnementen en proefnummers);
om u te kunnen informeren over relevante producten en diensten, waaronder begrepen communicatie in het kader van loyaliteitsacties (bijvoorbeeld bij nieuwsbrieven);
voor productontwikkeling en het verkrijgen van informatie voor optimalisering van onze dienstverlening (bijvoorbeeld bij wijzigingen van onze website);
ter voorkoming, bestrijding en afhandeling van fraude.
www.Salontafelonline.com selecteert haar partners met grote zorg. Eventuele samenwerking zal altijd gepaard gaan met grote zorg voor privacy. Helaas kan www.Salontafelonline.com met in acht neming van het voorgenoemde geen, of slechts beperkte verantwoordelijkheid aanvaarden voor de wijze waarop deze partijen en/of instellingen anonieme of persoonlijke gegevens verwerken. Neem voor verdere informatie contact op met de betreffende partij of instelling.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. www.Salontafelonline.com gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons o.a. in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het bezoeken van www.Salontafelonline.com geen cookies ontvangt.

Contact

Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van www.Salontafelonline.com, dan kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar contact@salontafelonline.com